მთავარი ფიზიკური პირები იურიდიული პირები ინტერნეტ ბანკი
სილქ როუდ ბანკი გთავაზობთ საუკეთესო პირობების მქონე საკრედიტო ბარათს - Plasti Card.

განაცხადის გამოგზავნა შესაძლებელია დისტანციური იდენტიფიკაციის გზით, ბანკში მოსვლის გარეშე. რეგისტრაციის პროცესის დასაწყებად ეწვიეთ ვებ-გვერდს www.silkonline.ge. აირჩიეთ ღილაკი "რეგისტრაცია" და მიჰყევით ინსტრუქციას. გაიაქტიურეთ პროფილი ჩვენს ინტერნეტ ბანკში და მარტივად შეავსეთ განაცხადი. საკრედიტო ექსპერტი დაგიკავშირდებათ უმოკლეს ვადაში.

სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია მიიღოთ საკრედიტო ბარათი - Plasti Card შემდეგი პირობებით:

ძირითადი პირობები
საკრედიტო ლიმიტი (ლარი) 500 - 10000
საკრედიტო ლიმიტის ვადა 1 წელი, ავტომატური პროლონგაციის პირობით
ბარათის ტიპი Visa Classic
ბარათის დამზადების საფასური უფასო
წლიური მომსახურების საკომისიო (ლარი) 30
საპროცენტო განაკვეთი 18%
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
ნაღდი ანგარიშსწორების და კრედიტის ერთი წლის ვადაში დაფარვის შემთხვევაში
29.8%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი საშეღავათო პერიოდით სარგებლობისას და უნაღდო ანგარიშსწორებისას
0.56%-დან
განაღდების საკომისიო სილქ როუდ ბანკის ბანკომატში / ბანკში 3.9% (მინიმუმ 5 ლარი)
განაღდების საკომისიო სხვა ბანკის ბანკომატში 4.50% (მინიმუმ 10 ლარი)
საკომისიო სავაჭრო ობიექტებში გადახდისას 0%
მობილურის ბალანსის შევსება და კომუნალური მომსახურების გადახდა დისტანციურ არხებში 0%
მინიმალური შენატანი გახარჯული ძირის 5 %-ს დამატებული დაანგარიშებული საპროცენტო დავალიანება
შემოსავლის წყარო ხელფასი, იჯარა, გზავნილი
 

დამატებითი პირობები:

  • საკრედიტო ბარათის მიღება შეუძლია ყველა სრულწლოვან პირს, რომლის შემოსავალიც შეადგენს მინიმუმ 300 ლარს;
  • საკრედიტო ბარათის მისაღებად არ მოითხოვება უზრუნველყოფა და თავდებობა;
  • ბარათის გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერი ბანკის ბანკომატში და პორს-ტერმინალზე, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.