მოგესალმებით,
გაცნობებთ, რომ სს “ბითიეი ბანკმა“ შეიცვალა სახელწოდება და განაგრძობს მუშაობას
„სილქ როუდ ბანკის“ სახელით
geo
WISSOL-ის საწვავი ოვერდრაფტით
სილქ როუდ ბანკი, საქართველოს რეზიდენტ იურიდიულ პირებს, მათ შორის ინდივიდუალურ მეწარმეებს, გთავაზობთ უპროცენტო ოვერდრაფტს Wissol -ის საწვავის შესაძენად

ძირითადი პირობები:


 

 • კრედიტის ტიპი - ოვერდრაფტი, თანხის ყოველთვე, დაფარვის დღეს, განულების პირობით. დაფარვის დღე შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენი სურვილისამებრ;
 • ვალუტა - ლარი
 • ოვერდაფტის ლიმიტი - 250-1000 ლარამდე
 • ოვერდრაფტის თანხის ათვისება - ოვერდრაფტის ლიმიტის ფარგლებში შესაძლებელია თავისუფალი გრაფიკით. ათვისებული თანხების ანგარიშზე ასახვა ხდება სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიადან მიღებული ინფორმაციის თანახმად;
 • მინიმალური ვადა - არ არის შეზღუდული
 • მაქსიმალური ვადა - 6 თვე;
 • ოვერდრაფტის პროცენტი - 0%
 • ვადაგადაცილების ჯარიმა - ვადაგადაცილებული თანხის 0,4% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;
 • უზრუნველყოფა - არ მოითხოვება

 


დამატებითი პირობები:

 

 • სესხის მიღების მიზნით ბანკის ვებ-გვერდზე არსებული განაცხადის შევსება და გამოგზავნა ბანკის ელ.ფოსტის მისამართზე;
 • ანგარიშსწორების ანგარიში სს სილქ როუდ ბანკში;
 • კლიენტი უნდა იყოს სს სილქნეტის მოქმედი აბონენტი

 


დაფარვის პირობები:

 • ოვერდრაფტის თანხის სრულად დაფარვა (განულება) უნდა მოხდეს ყოველთვიურად (მინიმუმ თვეში ერთხელ) წინასწარ შეთანხმებულ დაფარვის დღეს;
 • იმ შემთხვევაში თუ მინუსში გასვლა მოხდა დაფარვის დღემდე 15 კალენდარული დღით ადრე ათვისებული თანხის სრულად დაფარვა უნდა მოხდეს უახლოეს დაფარვის დღეს, ხოლო თუ მინუსში გასვლიდან დაფარვის დღემდე 15 კალენდარულ დღეზე ნაკლებია, მაშინ ათვისებული თანხის სრულად განულება უნდა მოხდეს მომდევნო დაფარვის დღეს;
 • დაფარვის დღეს ათვისებული თანხის დაფარვა ხდება მომდევნო დაფარვის დღეს
 • სესხის დაფარვა/განულება შესაძლებელია ანგარიშზე თანხის შეტანის/ჩარიცხვის გზით:
 • ოვერდრაფტის დავალიანების დაფარვის (ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის/შემოტანის შემთხვევაში) რიგითობა განისაზღვრება შემდეგნაირად:
  • ვადაგადაცილების ჯარიმა
  • ოვერდრაფტის თანხა (ძირი)


 
 


საავტორო უფლებები დაცულია © 2013. SILK ROAD BANK