მოგესალმებით,
გაცნობებთ, რომ სს “ბითიეი ბანკმა“ შეიცვალა სახელწოდება და განაგრძობს მუშაობას
„სილქ როუდ ბანკის“ სახელით
geo
სმს ბანკი
Sms-ბანკის მომსახურების მეშვეობით თქვენ სრულად ხართ ინფორმირებული თქვენს ანგარიშებზე, დეპოზიტებსა თუ ბიზნეს ბარათზე არსებული მდგომარებისა და განხორციელებული ფინანსური ოპერაციების შესახებ.

თქვენი მობილურიდან გაგზავნილი მოკლე ტექსტური შეტყობინებით შეგიძლიათ შეიტყოთ ვალუტის კურსი, ანგარიშზე არსებული ნაშთი, დეპოზიტზე დარიცხული მოგების ოდენობა, აღებული კრეიდიტის დაფარვის გრაფიკი. ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში კი სმს ბანკის მეშვეობით შეგიძლიათ დაბლოკოთ ანგარიში.
ასევე სმს -ბანკის საშუალებით თქვენ სისტემატურად შეიტყობთ სილქ როუდ ბანკში მიმდინარე სიახლეებისა და ახალი პროდუქტების შესახებ.

 


ტარიფები

სმს ბანკი ტარიფი
რეგისტრაცია მინიმალური / სრული უფასო
მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო - მინიმალური უფასო
მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო - სრული 1 GEL 
 


საავტორო უფლებები დაცულია © 2013. SILK ROAD BANK