მოგესალმებით,
გაცნობებთ, რომ სს “ბითიეი ბანკმა“ შეიცვალა სახელწოდება და განაგრძობს მუშაობას
„სილქ როუდ ბანკის“ სახელით
geo
ბიზნეს ბარათი
ეს არის კორპორაციული კლიენტებისთვის განკუთვნილი პლასტიკური ბარათი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ სწრაფად და ეფექტურად მართოთ თქვენი კომპანიის ფინანსები, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.

მახასიათებელი Basic
ბარათის მოქმედების ვადა 4 წელი
მომსახურების წლიური საკომისიო 100 GEL / 4 წლის წინასწარ: 300 ლარი
ბარათის სასწრაფო დამზადების ღირებულება 25 GEL
მინიმალური ნაშთი არ მოითხოვება
დაზიანებული / დაკარგული ბარათის აღდგენა 50 GEL
არასანქცირებული ოვერდრაფტის მომსახურების საკომისიო 48% წლიური
ბარათის სტოპ-სიაში შეტანის საკომისიო
ადგილობრივი სტოპ-სია უფასო
საერთაშორისო სტოპ-სია 50 USD კვირაში
განაღდების დღიური ლიმიტები
განაღდების ლიმიტი ბანკებში 20 000 GEL
განაღდების ლიმიტი ბანკომატში 5 000 GEL
უნაღდო ანგარიშსწორება სავაჭრო ობიექტებში
40 000 GEL
ინტერნეტით შესრულებული ოპერაცია 20 000 GEL
განაღდების საკომისიო
სილქ როუდ ბანკის ბანკომატებში 0.2% მინ. 0.5 ერთეული
სილქ როუდ ბანკის ფილიალში 0.5% მინ. 0.5 ერთეული
პარტნიორი ბანკის ბანკომატებში 0.2% მინ. 0.5 ერთეული
პარტნიორ ბანკებში 0.6 % მინ. 0.5 ერთეული
სხვა ბანკომატებში 2.5% მინ. 6 GEL / 3 USD / 3 EUR
სხვა ბანკებში 2.5% მინ. 6 GEL / 3 USD / 3 EUR
ანგარიშსწორება სავაჭრო ობიექტებში უფასო


 
 


საავტორო უფლებები დაცულია © 2013. SILK ROAD BANK