მოგესალმებით,
გაცნობებთ, რომ სს “ბითიეი ბანკმა“ შეიცვალა სახელწოდება და განაგრძობს მუშაობას
„სილქ როუდ ბანკის“ სახელით
geo
შემნახველი დეპოზიტი

ხარჯეთ და შეაგროვეთ თავისუფლად!

არ არსებობს დეპოზიტის გასახსნელად დაწესებული მინიმალური ზღვარი, არ არის განსაზღვრული დრო და არც ყოველთვიურად შემოსატანი აუცილებელი თანხა.

გახსენით სილქ როუდ ბანკში შემნახველი დეპოზიტი, გაიტანეთ ნებისმიერ დროს თქვენი დეპოზიტიდან თანხა, კვლავ დააბრუნეთ როცა გენებოთ და მშვიდად მიიღეთ გარანტირებული მოგება.

მობრძანდით, გახსენით სილქ როუდ ბანკში შემნახველი დეპოზიტი და დარწმუნდით, რომ ჩვენთან უკეთესია!


 

შემნახველი დეპოზიტის ძირითადი პირობები:

  • ვალუტა - GEL / USD;
  • დეპოზიტის მინიმალური თანხა - არ არის შეზღუდული;
  • დეპოზიტის მაქსიმალური თანხა - არ არის შეზღუდული;
  • მინიმალური ნაშთი - დეპოზიტის ანგარიშზე თვის მანძილზე დაფიქსირებული მინიმალური ნაშთი;
  • ნაშთების სხვაობა - სხვაობა მინიმალურ ნაშთსა და ყოველი დღის ფაქტიურ ნაშთს შორის;
  • ვადა - უვადო;
  • საპროცენტოსარგებელი ანგარიშდებაროგორც მინიმალურ ნაშთზე, ისე ნაშთების სხვაობაზე რთულიპროცენტის წესითდა ყოველითვის ბოლორიცხვში ემატებადეპოზიტი სძირითადთანხას;

 

დამატებითი პირობები და მომსახურების ტარიფები:

  • თუ ერთითვის განმავლობაში (არასრული თვე არ გაითვალისწინება) დეპოზიტის მინიმალური ნაშთი მცირეა 400 GEL / 200 USD -ზე, მაშინ ყოველი თვის ბოლო დღეს დეპოზიტიდან მოხდება 1 ლარის (ექვივალენტის) ოდენობით საკომისიოს ჩამოჭრა;
  • დეპოზიტისგანაღდებისსაკომისიოშემოტანილინაღდითანხის ფარგლებში - უფასო;
  • დეპოზიტისგანაღდებისსაკომისიოჩარიცხული თანხისფარგლებში- ბანკშიარსებული სტანდარტულიტარიფების შესაბამისად;

 

უცხოური ვალუტითგანთავსებულიდეპოზიტიმომხმარებელსმნიშვნელოვანირისკის წინაშეაყენებს. ვალუტისკურსის ცვლილებამშესაძლოა ლარითგამოხატულისარგებელიმნიშვნელოვნადშეამციროს.

 

დეპოზიტების დაზღვევის სისტემა


ძვირფასო მომხმარებლებო,

 


2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ" საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.


დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge


საპროცენტო სარგებელი:

ვალუტა ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი *
მინიმალურ ნაშთზე ნაშთების სხვაობაზე
GEL 3.00% 0.50% 3.30%
USD 1.25% 0.50% 1.40%

 

* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გათვლისას გაკეთებულია შემდეგი დაშვება: 

   მომხმარებელი ხსნის 1000 ერთეულით შემნახველ დეპოზიტს და თანხას აჩერებს ანგარიშზე 12 თვე.


 

 

დეპოზიტით დაინტერესების შემთხვევაში დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ დაგვიკავშირდით            2 242 242, ან მობრძანდით ჩვენს ფილიალში! 
 


საავტორო უფლებები დაცულია © 2013. SILK ROAD BANK