მოგესალმებით,
გაცნობებთ, რომ სს “ბითიეი ბანკმა“ შეიცვალა სახელწოდება და განაგრძობს მუშაობას
„სილქ როუდ ბანკის“ სახელით
geo




მოთხოვნამდე დეპოზიტი
ანაბარი შეზღუდვების გარეშე!

გახსენით დეპოზიტი ვადებისა და აუცილებელი ყოველთვიური შენატანის გარეშე.

მობრძანდით, გახსენით სილქ როუდ ბანკში მოთხოვნამდე დეპოზიტი და დარწმუნდით, რომ ჩვენთან უკეთესია!




მოთხოვნამდე დეპოზიტის ძირითადი პირობები:

  • ვალუტა - GEL / USD;
  • დეპოზიტის მინიმალური თანხა - არ არის შეზღუდული;
  • დეპოზიტის მაქსიმალური თანხა - არ არის შეზღუდული;
  • მინიმალური ნაშთი (მინიმალური თანხა, რომელსაც ერიცხება პროცენტი) - 400 GEL / 1500 USD;
  • ვადა - უვადო;
  • საპროცენტო სარგებელი ანგარიშდება რთული პროცენტის წესით და ყოველი თვის ბოლო რიცხვში ემატება დეპოზიტის ძირითად თანხას;

 

 

დამატებითი პირობები და მომსახურების ტარიფები:
  • იმ შემთხვევაში თუ დეპოზიტის ნაშთი 6 თვის განმავლობაში არ აღემატება მინიმალურ ნაშთს და ამ პერიოდის განმავლობაში დეპოზიტზე არ განხორციელებულა აქტიური ოპერაციები, მაშინ ყოველთვიურად (თვის ბოლო დღეს) განხორციელდება დეპოზიტის მომსახურების საკომისიოს მიღება 1 ლარის ოდენობით, ანგარიშზე აქტიური ოპერაციის შესრულებამდე;
  • დეპოზიტის განაღდების საკომისიო შემოტანილი ნაღდი თანხის ფარგლებში - უფასო;

  • დეპოზიტის განაღდების საკომისიო ჩარიცხული თანხის ფარგლებში - ბანკში არსებული სტანდარტული ტარიფების შესაბამისად;


უცხოური ვალუტით განთავსებული დეპოზიტი მომხმარებელს მნიშვნელოვანი რისკის წინაშე აყენებს. ვალუტის კურსის ცვლილებამ შესაძლოა ლარით გამოხატული სარგებელი მნიშვნელოვნად შეამციროს.



დეპოზიტების დაზღვევის სისტემა


ძვირფასო მომხმარებლებო,

 


2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ" საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.


დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge


საპროცენტო სარგებელი:

ვადა მინიმალური ნაშთი * ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი ** ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ***
GEL 400 2.00% 2.20%
USD 1500 0.25% 0.30%

    * მინიმალური ნაშთი - მინიმალური თანხა, რომელსაც ერიცხება პროცენტი;

   ** პროცენტის დარიცხვა ხორციელდება დეპოზიტის სრულთანხაზე; 

  *** ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გათვლისას გაკეთებულია შემდეგი დაშვება: 

      მომხმარებელი ხსნის 1000 ერთეულით მოთხოვნამდე დეპოზიტს და თანხას აჩერებს ანგარიშზე 12 თვე.



დეპოზიტით დაინტერესების შემთხვევაში დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ დაგვიკავშირდით             2 242 242, ან მობრძანდით ჩვენს ფილიალში!



 
 


საავტორო უფლებები დაცულია © 2013. SILK ROAD BANK