მოგესალმებით,
გაცნობებთ, რომ სს “ბითიეი ბანკმა“ შეიცვალა სახელწოდება და განაგრძობს მუშაობას
„სილქ როუდ ბანკის“ სახელით
geo
პროდუქტთა პაკეტები

თქვენი ბიუჯეტის ეფექტურად მართვისთვის, სილქ როუდ ბანკი გთავაზობთ „პროდუქტთა პაკეტის" მომსახურებას, რომელიც გაძლევთ საშუალებას ისარგებლოთ რამდენიმე პროდუქტთა მომსახურებით, განსაკუთრებული პირობებით და დაბალი ტარიფებით.


პაკეტი 1 -მიმდინარე ანგარიში
მომსახურება ტარიფი
ანგარიშის გახსნა 2 ლარი ყოველთვიური გადახდა 18 ლარი წელიწადში წინასწარ გადახდა
ინტერნეტ ბანკით მომსახურება(მინიმალური პაკეტი)
სმს ბანკი
ყოველთვიური ამონაწერი ელ.ფოსტის მისამართზე

პაკეტი 2 -მიმდინარე ანგარიში + VISA Electron
მომსახურება ტარიფი
ანგარიშის გახსნა 1.5 ლარი ყოველთვიური გადახდა 14 ლარი წელიწადში წინასწარ გადახდა
სმს ბანკი
ყოველთვიური ამონაწერი ელ.ფოსტის მისამართზე

პაკეტი 3 - მიმდინარე ანგარიში + VISA Electron (სრული)
მომსახურება ტარიფი
ანგარიშის გახსნა და წლიური მომსახურება 2,5 ლარი ყოველთვიური გადახდა 24 ლარი წელიწადში წინასწარ გადახდა
ინტერნეტ ბანკით მომსახურება(მინიმალური პაკეტი)
სმს ბანკი
ყოველთვიური ამონაწერი ელ.ფოსტის მისამართზე

პაკეტი 4 - მიმდინარე ანგარიში + VISA Classic
მომსახურება ტარიფი
ანგარიშის გახსნა და წლიური მომსახურება 3,5 ლარი ყოველთვიური გადახდა 35 ლარი წელიწადში წინასწარ გადახდა
ინტერნეტ ბანკით მომსახურება(მინიმალური პაკეტი)
სმს ბანკი
ყოველთვიური ამონაწერი ელ.ფოსტის მისამართზე
ავტომატური გადარიცხვები

პაკეტი 5 - მიმდინარე ანგარიში + VISA Gold
მომსახურება ტარიფი
ანგარიშის გახსნა და წლიური მომსახურება 8 ლარი ყოველთვიური გადახდა 85 ლარი წელიწადში წინასწარ გადახდა
ინტერნეტ ბანკით მომსახურება(მინიმალური პაკეტი)
სმს ბანკი
ყოველთვიური ამონაწერი ელ.ფოსტის მისამართზე
ავტომატური გადარიცხვები

პაკეტი 6 - დისტანციური პროდუქტები
მომსახურება ტარიფი
ინტერნეტ ბანკის მომსახურება 2 ლარი ყოველთვიური გადახდა 20 ლარი წელიწადში წინასწარ გადახდა
სმს ბანკი
ავტომატური გადარიცხვები 
 


საავტორო უფლებები დაცულია © 2013. SILK ROAD BANK