მოგესალმებით,
გაცნობებთ, რომ სს “ბითიეი ბანკმა“ შეიცვალა სახელწოდება და განაგრძობს მუშაობას
„სილქ როუდ ბანკის“ სახელით
geo
E-mail ბანკი
სილქ როუდ ბანკი გაძლევთ საშუალებას უფასოდ მიიღოთ ინფორმაცია თქვენ ანგარიშებზე მიმდინარე ოპერაციების შესახებ

ამონაწერის მიღება შესაძლებელია შემდეგი ანგარიშების მიხედვით
 • ძირითადი და დამატებითი მიმდინარე ანგარიშებიდან

 • სადეპოზიტო ანგარიშებიდან

 • საკრედიტო ბარათების ანგარიშებიდან

ამონაწერი შეიცავს შემდეგ ინფორმაციას :
 • ამონაწერის ამოღების თარიღი

 • ამონაწერის პერიოდი

 • ანგარიშის მფლობელის დასახელება და საიდენტიფიკაციო ნომერი

 • ანგარიშის ნომერი და ვალუტა

 • საწყისი და საბოლოო ნაშთი

 • ოპერაციის შესრულების თარიღი

 • სადებეტო და საკრედიტო ბრუნვა

 • ყოველი ოპერაციის შემდეგ გამომავალი ნაშთი

 • დანიშნულება


 

ტარიფები

E-mail ბანკი ტარიფი
რეგისტრაცია უფასო
მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო უფასო
 
 


საავტორო უფლებები დაცულია © 2013. SILK ROAD BANK