მოგესალმებით,
გაცნობებთ, რომ სს “ბითიეი ბანკმა“ შეიცვალა სახელწოდება და განაგრძობს მუშაობას
„სილქ როუდ ბანკის“ სახელით
geo
Visa Electron

გაიმარტივეთ ცხოვრება Visa Electron-ის მეშვეობით!

ეს არის სადებეტო ბარათი, რომელიც გაძლევთ საშუალებას ყველაზე იაფად, უსაფრთხოდ და მარტივად განახორციელოთ ანგარიშსწორება, როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში.


Visa Electron ბარათის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ :

 

  • ისარგებლოთ საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მოქმედი ბანკომატებით და პოს-ტერმინალებით

  • განახორციელოთ ონლაინ გადახდები

  • განახორციელოთ სხვადასხვა სახის გადარიცხვები

  • ისარგებლოთ დისტანციური მომსახურებით, სახლიდან გაუსვლელად

 


VISA Electron ბარათის დამზადება და მომსახურება
ძირითადი/დამატებითი მულტისავალუტო ანგარიშის გახსნა უფასო
ძირითადი ბარათის წლიური მომსახურება * 10 GEL
დამატებითი ბარათის წლიური მომსახურება 5 GEL
დაკარგული დაზიანებული ბარათის აღდგენა 7 GEL
ბარათის სასწრაფო წესით დამზადების საკომისიო 25 GEL პირველი ბარათი / 10 GEL ყოველი დამატებითი ბარათი
ბარათის ვადა 4 წელი
მინიმალური ნაშთი არ მოითხოვება
არასანქცირებული ოვერდრაფტის საკომისიო 48%
ლიმიტები
განაღდების ლიმიტი სილქ როუდ ბანკში არ არის შეზღუდული
განაღდების ლიმიტი სხვა ბანკებში 5 000 GEL
განაღდების ლიმიტი ბანკომატში 3 000 GEL
უნაღდო ანგარიშსწორება სავაჭრო ობიექტებში
10 000 GEL
ინტერნეტით შესრულებული ოპერაცია 5 000 GEL
თანხის შეტანის საკომისიო
GEL/USD/EUR უფასო
ბარათის მეშვეობით თანხის განაღდების საკომისიო
სილქ როუდ ბანკში 0.5% მინ 0.2 GEL/USD/EUR
სილქ როუდ ბანკის ბანკომატებში 0.2% მინ 0.2 GEL/USD
პარტნიორ ბანკში ** 0.6% მინ 0.5 GEL/USD/EUR
პარტნიორი ბანკის ბანკომატებში ** 0.5% მინ 0.2 GEL/USD/EUR
სხვა ბანკის ბანკომატებში 2.5 % მინ 6 GEL / 3 USD/EUR
სხვა ბანკში 2.5 % მინ 6 GEL / 3 USD/EUR
საკომისიო სხვა ოპერაციებიდან
ანგარიშსწორება სავაჭრო ობიექტებში უფასო
კონვერტაცია ოფიციალურ გაცვლით კურსს +1%
ბარათის სტოპ სიაში შეყვანა
ადგილობრივი სტოპ სია უფასო
საერთაშორისო სტოპ სია 50 USD კვირაში


* კლიენტის ანგარიშს დაერიცხება მომსახურების ყოველთვიური საკომისო იმ შემთხვევაშიც, თუ კლიენტის ანგარიშზე მიბმულია სადებეტო ბარათ(ებ)ი

** პარტნიორი ბანკი - საქართველოს ბანკი


 
 


საავტორო უფლებები დაცულია © 2013. SILK ROAD BANK