მთავარი ფიზიკური პირები იურიდიული პირები ინტერნეტ ბანკი
მთავარი ფილიალი თბილისი
6 მაისის ქუჩა (სილქნეტის ოფისი), ბათუმი, 6010, საქართველო ბათუმი