მოგესალმებით,
გაცნობებთ, რომ სს “ბითიეი ბანკმა“ შეიცვალა სახელწოდება და განაგრძობს მუშაობას
„სილქ როუდ ბანკის“ სახელით
geo
ანგარიშების მომსახურება
სილქ როუდ ბანკი გთავაზობთ კომფორტულ პირობებს ანგარიშის გასახსნელად. საკმარისია მობრძანდეთ სილქ როუდ ბანკის ნებისმიერ ფილიალში და თან იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა/პასპორტი.

ანგარიშის გახსნა და მომსახურება ტარიფი
ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის გახსნა * უფასო
ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის მომსახურება 1.5 GEL (თვეში)
ერთი წლის განმავლობაში ძირითად მულტისავალუტო ანგარიშზე ბრუნვის არ არსებობის შემთხვევაში ანგარიშის მომსახურება 2 GEL (თვეში)
დამატებითი ანგარიშის გახსნა უფასო
დამატებითი ანგარიშის მომსახურება 1 GEL (თვეში)
ერთი წლის განმავლობაში დამატებით ანგარიშზე ბრუნვის არ არსებობის შემთხვევაში ანგარიშის მომსახურება 2 GEL (თვეში)
მინიმალური ნაშთი არ მოითხოვება
მაქსიმალური ნაშთი არ არის შეზღუდული
თანხის შემოტანის ლიმიტი არ არის შეზღუდული
თანხის გატანის ლიმიტი არ არის შეზღუდული
არასანქცირებული ოვერდრაფტის მომსახურება 48%

თანხის შეტანის საკომისიო ტარიფი
GEL / USD / EUR უფასო
სხვა ვალუტა შეთანხმებით

თანხის განაღდების საკომისიო შემოტანილი თანხის ფარგლებში ტარიფი
GEL / USD / EUR უფასო
სხვა ვალუტა შეთანხმებით

თანხის განაღდების საკომისიო ჩარიცხული თანხის ფარგლებში ტარიფი
GEL 0.20%
USD / EUR 0.50%
სხვა ვალუტა შეთანხმებით

გადარიცხვა ტარიფი
ბანკის სისტემაში (ნებისმიერი ვალუტა) უფასო
ბანკის სისტემის გარეთ (სტანდარტული) გადარიცხვა 0.07% მინ 1GEL
ბანკის სისტემის გარეთ (ექსპრეს) გადარიცხვა GEL 0.07% მინ 2GEL
რეზიდენტ ბანკებში გადარიცხვა USD 0.20% / 25 USD - 150 USD
რეზიდენტ ბანკებში გარანტირებული გადარიცხვა USD 0.30% / 50 USD - 200 USD
ბანკის სისტემის გარეთ გადარიცხვა (მათ შორის რეზიდენტ ბანკებში) EUR 0.20% / 15 EUR - 150 EUR
რეზიდენტ ბანკებში გარანტირებული გადარიცხვა EUR 0.30% / 50 EUR - 200 EUR
რეზიდენტ ბანკებში გარანტირებული გადარიცხვა GBP 0.30% / 50 GBP - 200 GBP
რეზიდენტ ბანკებში გარანტირებული გადარიცხვა CHF 0.30% / 80 CHF - 200 CHF
ბანკის სისტემის გარეთ გადარიცხვა (მათ შორის რეზიდენტ ბანკებში) RUB 0.20% / 15 EUR - 150 EUR
რეზიდენტ ბანკებში გარანტირებული გადარიცხვა RUB 0.30% / 20 EUR - 200 EUR
გადარიცხვის მოძიება, რეკვიზიტების ან დანიშნულების შეცვლა, გაუქმება, გამოთხოვა 55 EUR

საკომისიოები სხვა ოპერაციებიდან ტარიფი
კონვერტაცია ბანკის კომერციული კურსით


* იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშის გახსნასთან ერთად კლიენტს სურს პლასტიკური ბარათის დამზადება, მაშინ ანგარიშის გახსნის საკომისიო არ მოითხოვება 
 


საავტორო უფლებები დაცულია © 2013. SILK ROAD BANK