მოგესალმებით,
გაცნობებთ, რომ სს “ბითიეი ბანკმა“ შეიცვალა სახელწოდება და განაგრძობს მუშაობას
„სილქ როუდ ბანკის“ სახელით
geo
ანგარიშების მომსახურება
სილქ როუდ ბანკი გთავაზობთ კომფორტულ პირობებს ანგარიშის გასახსნელად. საკმარისია მობრძანდეთ სილქ როუდ ბანკის ნებისმიერ ფილიალში და თან იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა/პასპორტი.

ანგარიშის გახსნა და მომსახურება ტარიფი
ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის გახსნა * უფასო
ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის მომსახურება უფასო
დამატებითი ანგარიშის გახსნა უფასო
დამატებითი ანგარიშის მომსახურება 1 GEL (თვეში)
მინიმალური ნაშთი არ მოითხოვება
მაქსიმალური ნაშთი არ არის შეზღუდული
თანხის შემოტანის ლიმიტი არ არის შეზღუდული
თანხის გატანის ლიმიტი არ არის შეზღუდული
არასანქცირებული ოვერდრაფტის მომსახურება 48%

თანხის შეტანის საკომისიო ტარიფი
GEL / USD / EUR უფასო
სხვა ვალუტა შეთანხმებით

თანხის განაღდების საკომისიო შემოტანილი თანხის ფარგლებში ტარიფი
GEL / USD / EUR უფასო
სხვა ვალუტა შეთანხმებით

თანხის განაღდების საკომისიო ჩარიცხული თანხის ფარგლებში ტარიფი
GEL 0,20%
USD / EUR 0,50%
სხვა ვალუტა შეთანხმებით

გადარიცხვა ტარიფი
ბანკის სისტემაში (ნებისმიერი ვალუტა) უფასო
ბანკის სისტემის გარეთ (სტანდარტული) გადარიცხვა GEL 0,07% მინ 1GEL
ბანკის სისტემის გარეთ (ექსპრეს) გადარიცხვა GEL 0,07% მინ 2GEL
ბანკის სისტემის გარეთ გადარიცხვა USD 0,20% მინ. 15 USD - მაქს. 150 USD
ბანკის სისტემის გარეთ გარანტირებული გადარიცხვა USD 0,30% მინ. 40 USD - მაქს. 200 USD
ბანკის სისტემის გარეთ გადარიცხვა EUR 0,20% მინ. 15 EUR - მაქს. 150 EUR
ბანკის სისტემის გარეთ გარანტირებული გადარიცხვა EUR 0,30% მინ. 30 EUR - მაქს. 200 EUR
ბანკის სისტემის გარეთ გადარიცხვა სხვა ვალუტაში 0,20% მინ. 15 EUR - მაქს. 150 EUR
გადარიცხვის მოძიება, რეკვიზიტების ან დანიშნულების შეცვლა, გაუქმება, გამოთხოვა 55 EUR

საკომისიოები სხვა ოპერაციებიდან ტარიფი
კონვერტაცია ბანკის კომერციული კურსით


* იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშის გახსნასთან ერთად კლიენტს სურს პლასტიკური ბარათის დამზადება, მაშინ ანგარიშის გახსნის საკომისიო არ მოითხოვება 
 


საავტორო უფლებები დაცულია © 2013. SILK ROAD BANK