მოგესალმებით,
გაცნობებთ, რომ სს “ბითიეი ბანკმა“ შეიცვალა სახელწოდება და განაგრძობს მუშაობას
„სილქ როუდ ბანკის“ სახელით
geo
ანგარიშების მომსახურება
სილქ როუდ ბანკი გთავაზობთ კომფორტულ პირობებს ანგარიშის გასახსნელად. საკმარისი მობრძანდეთ სილქ როუდ ბანკის ნებისმიერ ფილიალში და იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა/პასპორტი.  

ანგარიშის გახსნა და მომსახურება ტარიფი
ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის გახსნა 10 GEL
ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის მომსახურება უფასო
დამატებითი ანგარიშის გახსნა უფასო
დამატებითი ანგარიშის მომსახურება 1 GEL (თვეში)
მინიმალური ნაშთი არ მოითხოვება
მაქსიმალური ნაშთი არ არის შეზღუდული
თანხის შემოტანის ლიმიტი არ არის შეზღუდული
თანხის გატანის ლიმიტი არ არის შეზღუდული
არასანქცირებული ოვერდრაფტის მომსახურება 48%

თანხის მიღების საკომისიო ტარიფი
GEL / USD / EUR უფასო
სხვა ვალუტა შეთანხმებით

თანხის განაღდების საკომისიო შემოტანილი თანხის ფარგლებში ტარიფი
GEL / USD / EUR უფასო
სხვა ვალუტა შეთანხმებით

თანხის განაღდების საკომისიო ჩარიცხული თანხის ფარგლებში ტარიფი
GEL 0,20%
USD / EUR 0,50%
სხვა ვალუტა შეთანხმებით

გადარიცხვა ტარიფი
ბანკის სისტემაში(ნებისმიერი ვალუტა) უფასო
ბანკის სისტემის გარეთ(სტანდარტული) გადარიცხვა 0,07 მინ 1GEL
ბანკის სისტემის გარეთ(ექსპრეს) გადარიცხვა GEL 0,07 მინ 2GEL
ბანკის სისტემის გარეთ გადარიცხვა USD 0,20 მინ. 15 USD - მაქს.150 USD
ბანკის სისტემის გარეთ გადარიცხვა EUR 0,20 მინ. 15 USD - მაქს.150 USD
ბანკის სისტემის გარეთ გადარიცხვა სხვა ვალუტაში 0,20 მინ. 15 EUR - მაქს.150 EUR
გადარიცხვის მოძიება, რეკვიზიტების ან დანიშნულების შეცვლა, გაუქმება, გამოთხოვა თვითღირებულება +15 EUR

საკომისიოები სხვა ოპერაციებიდან
კონვერტაცია ბანკის კომერციული კურსით 
 


საავტორო უფლებები დაცულია © 2013. SILK ROAD BANK