მოგესალმებით,
გაცნობებთ, რომ სს “ბითიეი ბანკმა“ შეიცვალა სახელწოდება და განაგრძობს მუშაობას
„სილქ როუდ ბანკის“ სახელით
geo
ტელეფონ ბანკი
ეს არის დისტანციური საბანკო პროდუქტი, რომლის საშუალებითაც თქვენ ბანკში მოუსვლელად,მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან, ტელეფონის საშუალებით შეძლებთ აკონტროლოთ საკუთარი ანგარიშები და აწარმოოთ ძირითადი საბანკო ოპერაციები.

ტელეფონ ბანკის მომსახურება ხელმისაწვდომია თქვენთვის 24 საათის განმავლობაში, კვირის ნებისმიერ დღეს და რაც მთავარია თქვენ შეძლებთ მიიღოთ ამომწურავი ინფორმაცია ბანკში არსებული პროდუქტების და მომსახურების შესახებ, კერძოდ:
  • ინფორმაცია მიმდინარე ანგარიშების შესახებ
  • ინფორმაცია დეპოზიტების შესახებ
  • ინფორმაცია მიმდინარე სესხის შესახებ
  • ინფორმაცია საკრედიტო ბარათის შესახებ
  • მუდმივი საგადახდო დავალების შესახებ ინფორმაცია
  • ბანკის მიმართარსებული დავალიანების შესახებ ინფორმაცია
  • კოდური სიტყვის რეგისტრაცია/ცვლილება
  • ბარათის დაბლოკვა/ბლოკის მოხსნა/სტოპ სიაში ჩასმა
  • ინტერნეტ ბანკის დაბლოკვა/ბლოკის მოხსნა

დაგვიკავშირდით 24 საათისგანმავლობაში ნომერზე 2 242 242


 
 


საავტორო უფლებები დაცულია © 2013. SILK ROAD BANK