მოგესალმებით,
გაცნობებთ, რომ სს “ბითიეი ბანკმა“ შეიცვალა სახელწოდება და განაგრძობს მუშაობას
„სილქ როუდ ბანკის“ სახელით
geo
მოთხოვნამდე დეპოზიტი
ანაბარი შეზღუდვების გარეშე!

გახსენით დეპოზიტი ვადებისა და აუცილებელი ყოველთვიური შენატანის გარეშე.

მობრძანდით, გახსენით სილქ როუდ ბანკში მოთხოვნამდე დეპოზიტი და დარწმუნდით, რომ ჩვენთან უკეთესია.

მოთხოვნამდე დეპოზიტის ძირითადი უპირატესობანი:

  • პროცენტის დარიცხვა ხორციელდება სრულ თანხაზე
  • დეპოზიტის ვადა არ არის შეზღუდული
  • დეპოზიტის გახსნა და მომსახურება უფასო
  • დეპოზიტზე თანხის შემოსავალი და გასავალი უფასო

მომსახურების ტარიფები:

  • დეპოზიტის გახსნა - უფასო
  • დეპოზიტის მომსახურება - უფასო
  • დეპოზიტზე თანხის შემოსავალი და გასავალი - უფასო

დამატებითი პირობები:

  • იმ შემთხვევაში თუ დეპოზიტის ნაშთი 6 თვის განმავლობაში არ აღემატება მინიმალურ ნაშთს და ამ პერიოდის განმავლობაში დეპოზიტზე არ განხორციელებულა აქტიური ოპერაციები, მაშინ ყოველთვიურად (თვის ბოლო დღეს) განხორციელდება დეპოზიტის მომსახურების საკომისიოს მიღება 1 ლარის ოდენობით, ანგარიშზე აქტიური ოპერაციის შესრულებამდე;
  • უნაღდო სახით ჩარიცხული თანხის ფარგლებში დეპოზიტიდან თანხის განაღდება წარმოებს ბანკში არსებული სტანდარტული ტარიფების შესაბამისად.

 

საპროცენტო სარგებელი და დარიცხვის პრინციპი:
ვალუტა ლარი აშშ დოლარი
* მინიმალური თანხა 400 200
საპროცენტო განაკვეთი 2.00% 0.25%

* მინიმალური თანხა, რომელსაც ერიცხება პროცენტი

საპროცენტო სარგებელი ანგარიშდება რთული პროცენტის წესით და ყოველი თვის ბოლო რიცხვში ემატება დეპოზიტის ძირითად თანხას.


პროდუქტით დაინტერესების შემთხვევაში პროდუქტის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად და ეფექტური პროცენტის გამოთვლასთან დაკავშირებით, გთხოვთ დაგვიკავშირდით 2 242 242, ან მობრძანდით ჩვენს ნებისმიერ ფილიალში! 
 


საავტორო უფლებები დაცულია © 2013. SILK ROAD BANK