მოგესალმებით,
გაცნობებთ, რომ სს “ბითიეი ბანკმა“ შეიცვალა სახელწოდება და განაგრძობს მუშაობას
„სილქ როუდ ბანკის“ სახელით
geo
ანგარიშის გახსნა
ჩვენ დაგეხმარებით თქვენი ბიუჯეტის ეფექტურ მართვაში!

სილქ როუდ ბანკში თქვენ შეგიძლიათ გახსნათ და განკარგოთ საანგარიშსწორებო (მიმდინარე) და დამატებითი საანგარიშსწორებო ანგარიშები. სურვილის შემთხვევაში გახსენით ერთი ძირითადი და რამდენიმე დამატებითი ანგარიში ნებისმიერი დაგეგმილი ხარჯის განსახორციელებლად

ოპერაცია ტარიფი
ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის გახსნა 10 GEL
ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის მომსახურება 2 GEL (თვეში)
ერთი წლის განმავლობაში ძირითად მულტისავალუტო ანგარიშზე ბრუნვის არ არსებობის შემთხვევაში ანგარიშის მომსახურება 5 GEL
დამატებითი ანგარიშის გახსნა 5 GEL
დამატებითი ანგარიშის მომსახურება 1 GEL (თვეში)
ერთი წლის განმავლობაში დამატებით ანგარიშზე ბრუნვის არ არსებობის შემთხვევაში ანგარიშის მომსახურება 2 GEL
საჩეკო წიგნაკის გაცემა უფასო
მინიმალური ნაშთი არ მოითხოვება
მაქსიმალური ნაშთი არ არის შეზღუდული
თანხის შემოტანის ლიმიტი არ არის შეზღუდული
თანხის გატანის ლიმიტი არ არის შეზღუდული
დადებით ნაშთზე დარიცხული სარგებელი დარიცხვა არ ხორციელდება 
 


საავტორო უფლებები დაცულია © 2013. SILK ROAD BANK