მოგესალმებით,
გაცნობებთ, რომ სს “ბითიეი ბანკმა“ შეიცვალა სახელწოდება და განაგრძობს მუშაობას
„სილქ როუდ ბანკის“ სახელით
geo
საკრედიტო ხაზი

საკრედიტო ხაზი თქვენი საბრუნავი კაპიტალის დაფინანსების ყველაზე მოსახერხებელი საშუალებაა.სილქ როუდ ბანკი გთავაზობთ თქვენთვის ხელსაყრელ პირობებს თქვენი ბიზნესის წარმატებისთვის!


საკრედიტო ხაზი გულისხმობს დაკრედიტის ისეთ მექანიზმს, რომლის დროსაც თქვენ შეგიძლიათ პერიოდულად აითვისოთ და დაფაროთ საკრედიტო რესურსები ისე, რომ ჯამურმა დავალიანებამ ბანკის მიმართ არ გადააჭარბოს საკრედიტო ხაზის თანხას.თქვენ წინასწარ გიმტკიცდებათ საკრედიტო ლიმიტი, რომელიც შეგიძლიათ თქვენი შეხედულებისამებრ არა ერთხელ გამოიყენოთ.დადგენილი ლიმიტის ფარგლებში, თქვენ შეგიძლიათ გაიტანოთ თანხა, დააბრუნოთ ის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და შემდეგ წარმოქმნილი საჭიროების მიხედვით კვლავ ისარგებლოთ არსებული თანხით.
სილქ როუდ ბანკის კლიენტებს შეგიძლიათ უზრუნველყოფის გარეშე, 500 000 დოლარის ფარგლებში მიიღოთ ოვერდრაფტი და საკრედიტო ხაზი.

ვალუტა GEL / USD
ვადა 12 თვემდე
თანხა 100 000 USD -მდე
პროცენტი 16 % – დან


 
 


საავტორო უფლებები დაცულია © 2013. SILK ROAD BANK