მოგესალმებით,
გაცნობებთ, რომ სს “ბითიეი ბანკმა“ შეიცვალა სახელწოდება და განაგრძობს მუშაობას
„სილქ როუდ ბანკის“ სახელით
geo
PlastiCard
სილქ როუდ ბანკი გთავაზობთ საუკეთესო პირობების მქონე საკრედიტო ბარათი - PlastiCard.

თქვენი სურვილის შესაბამისად შეგძლებთ აირჩიოთ და შექმნათ თქვენთვის მაქსიმალურად მორგებული პირობები, როგორიცაა:
  • საშეღავათო პერიოდი: 1 თვე ან 2 თვე;
  • მომსახურების სატარიფო ბადე: უნივერსალური, მყიდველი ან გამნაღდებელი;
  • დაანგარიშების დღე: 1-დან 28 რიცხვის ჩათვლით.

დამატებითი პირობები:
  • საკრედიტო ბარათის მიღება შეუძლია ყველა სრულწლოვან პირს, რომლის შემოსავალიც შეადგენს მინიმუმ 300 ლარს;
  • საკრედიტო ბარათის მისაღებად არ მოითხოვება უზრუნველყოფა და თავდებობა;
  • ბარათის გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერი ბანკის ბანკომატში და პორს-ტერმინალზე, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.


ძირითადი პირობები
ბარათის ტიპი Visa Gold
ვალუტა ლარი,დოლარი,ევრო
ბარათის ვადა 2 წელი
სესხის ვადა 2 წელი
წლიური მომსახურების საკომისიო 40 ლარი
დამატებითი ბარათის დამზადების საკომისიო
40 ლარი
დაკარგული/დაზიანებული ბარათის აღდგენა 40 ლარი
მინიმალური საკრედიტო ლიმიტი 500 GEL / 300 USD / 200 EUR
მაქსიმალური საკრედიტო ლიმიტი შემოსავლის 5-მაგი ოდენობა (მაქს. 10000 GEL / 6000 USD / 4500 EUR)
ყოველთვიური მინიმალური დასაფარი თანხა დაანგარიშების დღეს არსებული ნაშთის (ძირის) 10% + ვადადამდგარი დარიცხული პროცენტი (არსებობის შემთხვევაში)
მინიმალური დასაფარი თანხის დაფარვის უკიდურესი თარიღი დაანგარიშების დღიდან მე -20 კალენდარული დღე
ვადაგადაცილების საკომისიო 10 ლარი (ერთჯერადად) + ვადაგადაცილებული თანხის 0.5% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზეჩვენ გთავაზობთ სამი სახის სატარიფო ბადეს - უნივერსალური, მყიდველი და გამნაღდებელი

  • აირჩიეთ სატარიფო ბადე უნივერსალური, თუ ფიქრობთ რომ საკრედიტო ბარათს თანაბრად გამოიყენებთ, როგორც სავაჭრო ობიექტებში პროდუქციის შესაძენად, ისე ბანკომატში თანხის გასანარდებლად

  • აირჩიეთ სატარიფო ბადე მყიდველი, თუ ფიქრობთ, რომ საკრედიტო ბარათს ძირიტადად გამოიყენებთ ბანკომატიდან ტანხის გასანაღდებლად

  • აირჩიეთ სატარიფო ბადე გამნაღდებელი, თუ ფიქრობთ რომ საკრედიტო ბარატს ძირითადად გამოიყენებთ სავაჭრო ობიექტებში პროდუქციის პოს-ტერმინალით შესაძენად.

 

ტარიფი უნივერსალური
საშეღავათო პერიოდი 1 თვე 2 თვე

საპროცენტო განაკვეთი

30%
36%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი*
21.7%-დან
თანხის განაღდება ბანკომატში
სილქ როუდი 2.5 % მინ. 2 Gel / 1 USD / 1 EUR
პარტნიორი 4.0 % მინ. 4 Gel / 2.5 USD / 2.5 EUR
სხვა 4.5 % მინ 8 Gel / 4 USD / 4 EUR
თანხის განაღდება ბანკში
სილქ როუდი 3.5% მინ 3.5 Gel / 2 USD / 2 EUR
პარტნიორი 4.5% მინ 4 Gel / 2.5 USD / 2.5 EUR
სხვა 4.5% მინ 8Gel / 4 USD / 4 EUR
უნაღდო ანგარიშსწორება 0%

 

ტარიფი გამნაღდებელი
საშეღავათო პერიოდი 1 თვე 2 თვე

საპროცენტო განაკვეთი

33%
39%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი*
17.9%-დანთანხის განაღდება ბანკომატში
სილქ როუდი 2.0 % მინ. 2 Gel / 1 USD / 1 EUR 2.3% მინ 3Gel/1.5 USD/1.5 EUR
პარტნიორი 2.0 % მინ. 2 Gel / 1 USD / 1 EUR 2.3% მინ 3GEL /1.5 USD/1.5EUR
სხვა 4.0 % მინ 8 Gel / 4 USD / 4 EUR 4.0 % მინ 8GEL / 4 USD / 4 EUR
თანხის განაღდება ბანკში
სილქ როუდი 2.5% მინ 2 Gel / 1 USD / 1 EUR 2.5 % მინ 4 GEL / 2 USD / 2 EUR
პარტნიორი 2.5% მინ 2 Gel / 1 USD / 1 EUR 2.5 % მინ 4 GEL / 2 USD / 2 EUR
სხვა 4.0% მინ 8Gel / 4 USD / 4 EUR 4.0% მინ 8 GEL / 4 USD / 4 EUR
უნაღდო ანგარიშსწორება 0%

 

ტარიფი მყიდველი
საშეღავათო პერიოდი 1 თვე 2 თვე

საპროცენტო განაკვეთი

24%
30%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი*
29.7%-დანთანხის განაღდება ბანკომატში
სილქ როუდი 3.5 % მინ. 4 Gel / 2 USD / 2 EUR
პარტნიორი 4.0 % მინ. 5 Gel / 2.5 USD / 2.5 EUR
სხვა 4.5 % მინ 8 Gel / 4 USD / 4 EUR
თანხის განაღდება ბანკში
სილქ როუდი 4.0% მინ 2 Gel / 1 USD / 1 EUR
პარტნიორი 4.5% მინ 2 Gel / 1 USD / 1 EUR
სხვა 4.5% მინ 2 Gel / 1 USD / 1 EUR
უნაღდო ანგარიშსწორება 0%


*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია შემდეგი მაგალითისთვის:
სატარიფო ბადე - უნივერსალი
სესხის თანხა - 1000 ლარი;
სესხის ვადა - 2 წელი;
წლიური საპროცენტო განაკვეთი - 36%;
თანხის განაღდების საკომისიო (თვეში) - 25 ლარი
ბარათის წლიური მომსახურების საკომისიო - 40 ლარი


 
 


საავტორო უფლებები დაცულია © 2013. SILK ROAD BANK